Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt vásárlónk! Mielőtt megrendelését elküldené a lenti feltételeket olvassa el, mert ezek elfogadása kötelező érvényű.

AZ ELADÓ ADATAI :
V.W.A. Kft
Székhely:9172 Győrzámoly, Bartók Béla út 43.
Cégjegyzékszám:08-09-007139
Adószám:11610328-2-08
Ügyfélszolgálat elérhetősége 06-30-936-2930

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK :
A honlapunkról mindenki vásárolhat, aki a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismeri el. (továbbiakban : vevő) A V.W.A. Kft. nem megfelelő üzleti magatartásért, etikátlan magatartásért egyoldalúan felfüggesztheti, vagy törölheti a vevőt és megtagadhatja a kiszolgálását.
Az eladó által forgalmazott termékdíj köteles termékek, minden esetben az importőrtől származnak.
Az importőr a termékdíjat befizette, melyet bizonylatán igazol. Az áruk csomagolási termékdíja a törvényben előírtak alapján befizetve.

A 2013. évi CC. törvény jövedéki változásokkal kapcsolatos tartalma szerint a 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 és 3403 19 99 vámtarifaszám alá tartozó a gépek, berendezések, járművek kenőanyagait, kenőolaj, motorolaj, hidraulikus célú olajtermékeket kizárólag jövedéki engedély birtokában lehet importálni/exportálni, illetve viszonteladó felé értékesíteni.

MEGRENDELÉSI REGISZTRÁCIÓ :
A regisztráció folyamán a vevőnek a mezőket kötelezően ki kell töltenie. Kitöltetlen, vagy rosszul beírt hiányos adatoknál a program figyelmezteti (piros kerettel jelöli) és javaslatot tesz a rosszul kitöltött mező javítására.
Bármely regisztrációt, amelyik téves, vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. Az eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.

RENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, FIZETÉSI MÓDOK:
A honlapon történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
A Vevőnek kötelessége a kiszállítás tervezett időpontjára az átvételt és az esetleges készpénz fizetést (postai utánvét esetében) biztosítania. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, az eladó nem tesz több kísérletet a kiszállításra, a rendelés érvényét veszti.
Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.

SZÁLLÍTÁSSAL ÉS FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS LEHETŐSÉGEK :

1. Kiszállítás futárral:

2. Személyes átvétel: raktárban ingyenes

3. Kiszállítás saját fuvareszközzel: megállapodás alapján

ELÁLLÁSI JOG :
A vevőt a rendeléstől a 17/1999.-es kormányrendeletben meghatározottak szerint elállási jog illeti meg, az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül. Ebben az esetben eladó a kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti. Az elállás során a vevőt terheli minden elállásból felmerülő költség (csomagolási és szállítási költség). Ezért, a visszatérítés a szállítási és csomagolási költségre nem vonatkozik. A vevőnek a terméket előzőleg vissza kell juttatnia az eladónak, minthogy a vételárat visszaigényelné. Az árucikk csak eredeti csomagolásban, az eredeti garanciális okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza. Amennyiben az árucikk sérült, az eladó kéri az áru nem rendeltetés szerű használatából eredő kárának megtérítését.

A BEMUTATOTT TERMÉKEK :
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen a vevő.
A vételárat, illetve a szállítási díj költségét mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár -információ gombra- kattintás után kap meg az eladótól , amely tartalmazza az ÁFA-t is, tehát bruttó átadási ár.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG :
Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak, illetve az eladó által kiállított számla, mely egyben a 294/2004 számú Kormány Rendelet szerinti jótállási jegy. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett. A honlapunkon kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben javítja, illetve cseréli ki, ha annak hibája bizonyítottan az eladó hibájából ered.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA :
A honlapon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
1, az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
2, bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
3, bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
4, bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
5, bármely szoftver nem megfelelő működése.
6, bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
7, az eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a honlaphoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
8, a vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
9, a vevő felelős a honlaphoz való kapcsolódásáért és a honlapon való vásárlásért.
10, az eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
11, az eladó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a honlaponn történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
12, az eladó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a honlapott, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.
13, bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a honlapon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
14, Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

SZEMÉLYES ADATOK :
A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerint történik.